Ympäristötekninen lautakunta, kokous 13.6.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 63 Liikunta 2020 -hankkeen loppuraportti

KAJDno-2017-312

Valmistelija

  • Aleksi Nyström, Tuntiopettaja, aleksi.nystrom@kamk.fi

Perustelut

Asiaa esittelee kokouksessa projektipäällikkö Aleksi Nyström.

Lisätietoja antaa projektipäällikkö Aleksi Nyström, p. 044 4214 378 tai etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Ympäristötekninen lautakunta merkitsee tiedoksi Liikunta 2020 -hankkeen loppuraportin.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §