Ympäristötekninen lautakunta, kokous 13.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 114 Ympäristöteknisen lautakunnan tiedoksi merkittävät asiat v.2017

KAJDno-2017-211

Valmistelija

  • Timo Soininen, Tekninen johtaja, timo.soininen@kajaani.fi

Perustelut

Ympäristöteknisen lautakunnan seuraavat kokoukset:

24.1., 28.2., 4.4., 16.5. ja 13.6.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Soininen, Tekninen johtaja, timo.soininen@kajaani.fi

Ympäristötekninen lautakunta merkitsee tiedoksi.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §