Ympäristötekninen lautakunta, kokous 13.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 109 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Päätökset nähtävänä kaupungin verkkosivuilla ja kokouksessa.

Kaupungininsinööri
Avustuspäätös:
§36 Tapahtuma-avustus Tamminäyttely 2018 / Kainuun Kennelpiiri ry, 28.11.2017

Kiinteistöinsinööri
Kiinteistökauppapäätös :
§4 Pientalotontin nro 205-14-22-2 (Kätönkuja 5a, Kuurna) myyminen Minna Karjalaiselle ja Mikko Karppiselle, 21.11.2017
Osoitepäätös:
§8 GNSS maston osoite vuokra-alueella Sokajärventien varressa , 29.11.2017
Vuokra-ajan jatkaminen:
§76 Omakotitalotontin nro 205-5-57-17 (Naavatie 6, Lehtikangas) vuokra-ajan jatkaminen Teuvo Määtän jakamattomalle kuolinpesälle, 30.11.2017
Vuokrauspäätös:
§24 Vuokrauspäätöksen 23.5.2017 § 14 vuokra-alueen pinta-alan muuttaminen, 24.11.2017

Tekninen johtaja
Hankintapäätös:
§18 Kuljetuspalvelut 2018-2019, 29.11.2017
§19 Työkonepalvelut Kajaanin kaupungin työkohteissa 2018-2019 , 01.12.2017
Henkilöstöpäätös:
§18 Rekrytointilupa talonrakennustyön valvoja toistaiseksi, 15.11.2017
§19 Rekrytointilupa tilakeskus määräaikainen kiinteistönhoitaja talvi 2018, 21.11.2017

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Soininen, Tekninen johtaja, timo.soininen@kajaani.fi

Ympäristötekninen lautakunta päättää, ettei asiakirjoihin tehtyjä päätöksiä siirretä ympäristöteknisen lautakunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §