Ympäristötekninen lautakunta, kokous 13.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 107 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Soininen, Tekninen johtaja, timo.soininen@kajaani.fi

Ympäristötekninen lautakunta toteaa kokouksen laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Ympäristötekninen lautakunta myöntää pöytäkirjaan merkityille muille osallistujille läsnäolo- ja puheoikeuden.

 

Päätös

Esittelijä muutti asioiden käsittelyjärjestystä siten, että § 114, Ympäristöteknisen lautakunnan tiedoksi merkittävät asiat v. 2017, käsitellään esityslistan §:n 108  jälkeen.

Lautakunta hyväksyi.

 


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §