Ympäristötekninen lautakunta, kokous 1.2.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Ympäristöteknisen toimialan käyttötalouden toteutumisvertailu 1.1.2016 - 31.12.2016

KAJDno-2017-166

Valmistelija

  • Timo Soininen, Tekninen johtaja, timo.soininen@kajaani.fi

Perustelut

Liitteenä olevassa toteumavertailutaulukossa tiedot perustuvat 15.1.2017 tehtyihin kirjauksiin.  Osa viime vuoden lopun laskuista on vielä kirjaamatta. Lopulliset taloustiedot saadaan 1.3. pidettävään lautakunnan kokoukseen.

Liitteenä olevasta seurantataulukosta käy ilmi seuraavaa:

Toteutuneet toimintatuotot (=  23 897 000 €) näyttävät jäävän noin 487 000 €  talousarvioon budjetoidusta (= 24 384 000 €).

Valmistus omaan käyttöön (= 547 000 €) näyttää jäävän noin 417 000 € talousarvioon budjetoidusta (= 964 000 €).

Toteutuneet henkilöstökulut (= 8 327 000 €) näyttävät jäävän noin 450 000 € talousarvioon budjetoidusta  = 8 777 000 €).

Toteutuneet toimintakulut (= 24 826 000 €) näyttävät jäävän noin 2 106 000 € talousarvioon budjetoidusta (= 26 933 000 €).

Toimintakate näyttää toteutuvan noin 1 202 000 € paremmin kuin talousarviossa asetettu tavoite.

Tässä vaiheessa, kun kirjaukset ovat kesken, ei tarkempaa analyysiä viime vuoden käyttötalouden toteutumisesta kannata vielä tehdä. Nyt kuitenkin voi jo todeta, että ympäristöteknisen toimialan käyttötalous tulee toteutumaan paremmin kuin talousarviossa asetettu tavoite.

Lisätietoja antaa tekninen johtaja Timo Soininen, p. 044 7100 263 tai etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Soininen, Tekninen johtaja, timo.soininen@kajaani.fi

Ympäristötekninen lautakunta merkitsee tiedoksi.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §