Ympäristötekninen lautakunta, kokous 1.2.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Ympäristöteknisen lautakunnan pöytäkirjojen ja viranhaltijapäätösten nähtävillä pitäminen 2017

KAJDno-2017-76

Valmistelija

  • Timo Soininen, Tekninen johtaja, timo.soininen@kajaani.fi

Perustelut

Kuntalain 63 §:

"Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten kuin siitä on ennakolta ilmoitettu. Muun viranomaisen pöytäkirja pidetään vastaavasti yleisesti nähtävänä, jos asianomainen viranomainen katsoo sen tarpeelliseksi."

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Soininen, Tekninen johtaja, timo.soininen@kajaani.fi

Ympäristötekninen lautakunta päättää, että

- lautakunnan kunkin kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Kajaani Infossa kokousta seuraavan viikon torstaina klo 13.00–15.00 tai tämän ollessa pyhäpäivä, seuraavana arkipäivänä

- viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä päätöksentekoa seuraavana perjantaina päätöksentekijän toimipaikassa.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §