Ympäristötekninen lautakunta, kokous 1.2.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Ympäristöteknisen lautakunnan pöytäkirjojen tarkastaminen vuonna 2017

KAJDno-2017-74

Perustelut

Hallintosäännön 16 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Pöytäkirja tulee olla allekirjoitettu ja tarkastettu ennen päätösten täytäntöönpanoa.

Lisätietoja antaa tekninen johtaja Timo Soininen, p. 044 7100 263 tai etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Soininen, Tekninen johtaja, timo.soininen@kajaani.fi

Ympäristötekninen lautakunta päättää, että lautakunnan pöytäkirjan tarkastaa vuorollaan kaksi lautakunnan jäsentä kokousta seuraavana perjantaina klo 13.00–15.00 Kajaani Infossa.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §