Ympäristötekninen lautakunta, kokous 1.2.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Ympäristöteknisen lautakunnan kokousajat vuonna 2017

KAJDno-2017-69

Valmistelija

  • Timo Soininen, Tekninen johtaja, timo.soininen@kajaani.fi

Perustelut

Ympäristöteknisen lautakunnan johtosääntö 4 §:

"Ympäristötekninen lautakunta, lupajaosto sekä liikunta- ja kulttuuriasioiden neuvosto kokoontuvat päättäminään aikoina. Tarvittaessa lautakunta, jaosto ja neuvosto kokoontuvat puheenjohtajan tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta muinakin aikoina. Lautakunta/jaosto/neuvosto on kutsuttava koolle myös, jos enemmän kuin puolet varsinaisista jäsenistä ilmoittamaansa asiaa varten vaatii. Kokouskutsu toimitetaan jäsenille lautakunnan päättämällä tavalla. Kokouksista ilmoittamisesta, esityslistojen ja pöytäkirjojen toimittamisesta sekä lautakunnan päätösten alistamisesta määrätään kaupunginhallituksen johtosäännössä.

Kokouskutsuun on liitettävä esityslista, johon sisältyy selostus käsiteltävistä asioista ja päätösehdotukset. Asioiden käsittely tapahtuu esittelystä, josta on määräykset tämän johtosäännön 8 §:ssä.

Lautakunta/jaosto/neuvosto voi ottaa käsiteltäväkseen asian, jota ei ole mainittu esityslistassa, jos asian kiireellisyys sitä vaatii."

Lisätietoja antaa tekninen johtaja Timo Soininen, p. 044 7100 263 tai etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Soininen, Tekninen johtaja, timo.soininen@kajaani.fi

Ympäristötekninen lautakunta päättää pitää kokouksensa vuonna 2017 tarvittaessa keskiviikkoisin klo 16.15 alkaen vesiliikuntakeskuksen kokoustilassa.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §