Ympäristötekninen lautakunta, kokous 1.2.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Viranhaltijapäätökset 14.12.–31.12.2016, oheisliite

Asiakirjat ovat nähtävänä keskushallinnossa ja kokouksessa.

Kaupungininsinööri
§1 Kansainväliset ikäkausipainit / Kajaanin Juntta ry, 16.01.2017
§2 Lost In Winter / Kainuun Liikunta, 17.01.2017
§3 Tapahtuma-avustus Kajaanin Ampujat, 17.01.2017
§4 Tapahtuma-avustus Maslenitsa -tapahtuma / Etnika Kainuu ry, 17.01.2017
§5 Tapahtuma-avustus Stara-tapahtuma/ Kajaani Gymnastic, 17.01.2017
§6 Tapahtuma-avustus Kajaani Street Run / Kainuun Liikunta ry, 18.01.2017
§7 Tapahtuma-avustus Lost In Kajaani / Kainuun Liikunta ry, 23.01.2017
§8 Tapahtuma-avustus PohjoisSuomen alle 17v aluemestaruus painit, 23.01.2017

Tekninen johtaja
§1 Teknisen johtajan sijaisuudet 1.1.2017 - 31.12.2018, 13.01.2017
§1 Ympäristöteknisen lautakunnan hallinnon tositteiden hyväksyminen v. 2017, 24.01.2017
§2 Tilakeskus -tulosalueen tulosyksikön päälliköt vuonna 2017, 13.01.2017

Toimitilapäällikkö
§1 Tilakeskus -tulosalueen päällikön sijaisuus 2017, 09.01.2017

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Soininen, Tekninen johtaja, timo.soininen@kajaani.fi

Ympäristötekninen lautakunta päättää, ettei asiakirjoihin tehtyjä päätöksiä siirretä ympäristöteknisen lautakunnan käsiteltäväksi.

 

 

 

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §