Ympäristötekninen lautakunta, kokous 1.2.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 2 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Soininen, Tekninen johtaja, timo.soininen@kajaani.fi

Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan kokousta seuraavana perjantaina kaupungintalon asiakaspalvelupisteessä, Kajaani Infossa.

Ympäristötekninen lautakunta valitsee pöytäkirjan tarkastajiksi Iikka Tolosen ja Airi Haukipuron.

Päätös

Valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi Airi Haukipuron ja Ari Tihisen.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §