Ympäristötekninen lautakunta, kokous 1.2.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Kajaanin kaupungin työllistämishanke 6-11/2016

KAJDno-2017-207

Valmistelija

  • Matti Nousiainen, Kaupungininsinööri, matti.nousiainen@kajaani.fi

Perustelut

Kunnan yleisenä tehtävänä on edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa sekä järjestää asukkailleen palvelut taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla (Kuntalaki 410/2015). Työllä ja työllisyydellä voidaan edistää sekä kuntalaisten hyvinvointia että alueen elinvoimaisuutta.

Keväällä 2016 käynnistyi kunnallistekniikka ja liikunta -tulosalueella ja Kajaanin Vesi -liikelaitoksessa työllistämiskokeilu, jossa työllistettiin 16 palkkatukikelpoista työntekijää 6 kk kestävään palkkatukityöhön. Työtehtävät olivat muita kuin kaupungin lakisääteisiä tehtäviä.

Lisätietoja antaa kaupungininsinööri Matti Nousiainen, p. 044 7100 176 tai etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Soininen, Tekninen johtaja, timo.soininen@kajaani.fi

Ympäristötekninen lautakunta merkitsee työllistämishankkeen loppuraportin tiedoksi ja lähettää edelleen tiedoksi kaupunginhallitukselle.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §