Ympäristötekninen lautakunta, kokous 11.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 105 Ympäristöteknisen toimialan käyttötalouden toteumavertailu 2019

KAJDno-2019-77

Valmistelija

  • Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Perustelut

Ympäristöteknisen toimialan käyttötalouden toteumavertailun kooste esitetty oheisessa taulukossa jaksotettuina erotuksina. Tarkempia tietoja oheisliitteissä. Tilanne 4.12.2019, huomioitavaa on etteivät kaikki marraskuun tiedot ole vielä kirjautuneet järjestelmiin raporttien luontipäivänä.

  Jaksotettu erotus
  Toimintatuotot +
valmistus omaan käyttöön
Toimintakulut Toimintakate
Ympäristötekninen toimiala      5 708 € 2 157 226 € 2 162 934 €
Tekninen hallinto      9 124 €    171 466 €    180 590 €
Maankäyttö-, suun.- ja viranom.    43 218 €    129 131 €    172 349 €
Kunnallistekniikka ja liikunta -190 923 €    664 503 €    473 580 €
Tilakeskus  144 289 € 1 192 126 € 1 336 415 €

 

Toteumavertailu ympäristötekninen toimiala 1–11 2019, oheisliite
Ennuste ympäristötekninen toimiala 2019, oheisliite

Lisätietoja antaa tekninen johtaja Jussi Heikkinen, p. 044 7100 263 tai sposti etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Markku Haverinen, Toimitilapäällikkö, markku.haverinen@kajaani.fi

Ympäristötekninen lautakunta merkitsee tiedoksi.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §