Ympäristötekninen lautakunta, kokous 11.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 111 Katujen kunnossapitoluokitus

KAJDno-2019-1379

Valmistelija

 • Matti Nousiainen, Kaupungininsinööri, matti.nousiainen@kajaani.fi
 • Pekka Kolehmainen, Katupäällikkö, pekka.kolehmainen@kajaani.fi

Perustelut

Kaupunki huolehtii yleiseen käyttöön luovutettujen ja kunnossapitoon otettujen katujen ja kevyen liikenteen väylien lumen aurauksesta ja liukkauden torjunnasta. Ajoradat ja kevyen liikenteen väylät on liikenteellisen merkityksen perusteella jaettu kolmeen kunnossapitoluokkaan.

Katujen ja kevyen liikenteen väylien kunnossapitoluokitus on esitetty liitteenä olevissa kartoissa.

Alla on kerrottu talvihoidon tavoiteaikataulu. Yllättävät sääolosuhteet ja -muutokset voivat viivästyttää katujen kunnossapitoa. Töiden ollessa käynnissä auraus etenee kunnossapitoluokkien mukaisesti kiireellisyysjärjestyksessä ykkösluokasta kakkoseen ja siitä taas kolmoseen. Kevyen liikenteen väylien (kunnossapitoluokka I) pyritään hoitamaan ensimmäisenä.

Pääväylät, kunnossapitoluokka I (noin 45 km)

 • Pääväylät aurataan arkiaamuisin, kun lunta on kertynyt kadulle keskimäärin 3 cm.
 • Auraus on tehtävä ennen työmatkaliikennettä klo 7.
 • Mikäli lumisade loppuu ennen klo 12, aurataan pääväylät arkisin uudelleen.
 • Viikonloppuisin ja arkipyhinä kunnossapitoluokassa I voidaan noudattaa kunnossapitoluokan II laatuvaatimuksia.
 • Jatkuvan lumisateen aikana ajoradat pidetään liikennöitävässä kunnossa.
 • Sohjoa poistetaan, kun kertyneen sohjon määrä on keskimäärin 3 cm.
 • Kadun jäätyessä, sitä hiekoitetaan (tai suolataan) tarvittaessa mahdollisimman pian ja normaalisti tarvittaessa aurauksien jälkeen.
 • Polanne pyritään pitämään vähäisenä pääväylillä, polanteenpoiston yhteydessä portit avataan enimmästä lumesta ja irtojäästä.

Kokoojakadut, kunnossapitoluokka II (noin 38 km)

 • Kokoojakadut aurataan arkiaamuisin, kun lunta on kertynyt kadulle keskimäärin 5 cm ja luokan I kadut on aurattu.
 • Auraus on tehtävä yöllisen lumisateen jälkeen klo 9:n mennessä.
 • Mikäli lumisade loppuu ennen klo 12, aurataan kokoojakadut arkisin uudelleen.
 • Viikonloppuisin ja arkipyhinä kunnossapitoluokan II kadut aurataan kunnossapitoluokan I jälkeen.
 • Jatkuvan lumisateen aikana ajoradat pidetään liikennöitävässä kunnossa.
 • Sohjoa poistetaan, kun kertyneen sohjon määrä on keskimäärin 4 cm.
 • Kadun jäätyessä, sitä hiekoitetaan (tai suolataan) pakottavissa tapauksissa mahdollisimman pian ja normaalisti tarvittaessa aurauksien jälkeen.
 • Polannetta voi jonkin verran kertyä kokoojakadulle, polanteenpoiston yhteydessä portit avataan enimmästä lumesta ja irtojäästä.

Asuntokadut, kunnossapitoluokka III (la–su ei aurata) (noin 120 km)

 • Asuntokadut aurataan arkiaamuisin, kun lunta on kertynyt kadulle keskimäärin 7 cm ja luokan II kadut on aurattu.
 • Viimeistään asuntokadut aurataan kahden arkipäivän kuluessa.
 • Viikonloppuisin ja arkipyhinä kunnossapitoluokan III katuja ei aurata.
 • Sohjoa poistetaan, kun kertyneen sohjon määrä on keskimäärin 5 cm.
 • Kadun jäätyessä, liukkautta torjutaan hiekoittamalla pakottavissa tapauksissa mahdollisimman pian ja normaalisti asuntokatuja ei hiekoiteta.
 • Kertyvä polanne pyritään pitämään mahdollisimman tasaisena asuntokaduilla, keväisen polanteen poiston yhteydessä portit avataan enimmästä lumesta ja irtojäästä.

Yksityistiellä aurauksesta, hiekoituksesta ja sohjon poistosta vastaa tiekunta tai kiinteistöjen omistajat itse.

Kevyen liikenteen väylä, kunnossapitoluokka I (noin 78 km)

 • Kevyen liikenteen väylä aurataan arkiaamuisin, kun lunta on kertynyt väylälle keskimäärin 3 cm.
 • Auraus on tehtävä ennen työmatkaliikennettä klo 7.
 • Mikäli lumisade loppuu ennen klo 12, aurataan väylät arkisin uudelleen.
 • Viikonloppuisin ja arkipyhinä kunnossapitoluokassa I voidaan noudattaa kunnossapitoluokan II laatuvaatimuksia.
 • Sohjoa poistetaan, kun kertyneen sohjon määrä on keskimäärin 2 cm.
 • Kevyen liikenteen väylää hiekoitetaan tarpeen mukaan mahdollisimman pian ja normaalisti aurauksien jälkeen tai kun väylän jäätyminen on huomattu.

Kevyen liikenteen väylä, kunnossapitoluokka II (45 km)

 • Kevyen liikenteen väylä aurataan arkiaamuisin, kun lunta on kertynyt väylälle keskimäärin 4 cm.
 • Arkiaamuisin auraus on tehtävä yöllisen lumisateen jälkeen klo 9:n mennessä.
 • Mikäli lumisade loppuu ennen klo 12, aurataan väylät arkisin uudelleen.
 • Viikonloppuisin ja arkipyhinä kunnossapitoluokan II kadut aurataan kunnossapitoluokan I jälkeen.
 • Sohjoa poistetaan, kun kertyneen sohjon määrä on 3 cm.
 • Kevyen liikenteen väylää hiekoitetaan tarpeen mukaan mahdollisimman pian ja normaalisti aurauksien jälkeen tai kun väylän jäätyminen on huomattu.

Kevyen liikenteen väylä ja puistokäytävä, kunnossapitoluokka III (la–su ei aurata) (12 km)

 • Kevyen liikenteen väylä ja puistokäytävä aurataan, arkiaamuisin, kun lunta on kertynyt väylälle 5 cm.
 • Auraus tapahtuu välittömästi kunnossapitoluokka II kevyen liikenteen väylien jälkeen, mutta viimeistään kuitenkin kahden arkipäivän kuluessa.
 • Viikonloppuisin ja arkipyhinä kunnossapitoluokan III väyliä ei aurata.
 • Sohjoa poistetaan, kun kertyneen sohjon määrä on 4 cm.
 • Väylän liukkautta torjutaan hiekoittamalla mahdollisimman pian aurauksien jälkeen tai kun todetaan väylän olevan liukas.

Lisätietoja antavat kaupungininsinööri Matti Nousiainen, p. 044 7100 176 ja insinööri Pekka Kolehmainen, p. 044 7100 651 tai sposti etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Markku Haverinen, Toimitilapäällikkö, markku.haverinen@kajaani.fi

Ympäristötekninen lautakunta merkitsee tiedoksi.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §