Vuolijoen aluelautakunta, kokous 9.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 61 Vuolijoen ja Otanmäen joulunavaukset

KAJDno-2023-1267

Valmistelija

  • Sirpa Pöppönen, Aluesihteeri, sirpa.popponen@kajaani.fi

Perustelut

Vuolijoella ja Otanmäessä on perinteisesti järjestetty eri toimijoiden yhteistyöllä toimialueemme joulunavaukset. Tänä vuonna Otanmäen joulunavaus on 5.12. ja Vuolijoen 17.11.2023.

Tapahtumajärjestäjät esittävät Vuolijoen aluelautakunnalle yhteistyötä, joka sisältää tapahtumailmoitukset Koti-Kajaanissa, jätkänkynttilöiden yhteistilauksen ja tapahtuma-avustuksen. Rahoituksen kustannusvaikutus on yhteensä 2000 euroa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sirpa Pöppönen, Aluesihteeri, sirpa.popponen@kajaani.fi

Vuolijoen aluelautakunta maksaa joulunavausten maksulliset tapahtumailmoitukset Koti-Kajaaniin ja hankkii jätkänkynttilät sekä myöntää tapahtuma-avustusta á 250 euroa/järjestäjätaho. 

Muutettu päätösesitys: Vuolijoen aluelautakunta maksaa joulunavausten maksulliset tapahtumailmoitukset Koti-Kajaaniin ja hankkii jätkänkynttilät sekä myöntää avustusta á 250 euroa/järjestäjätaho. 

Päätös

Merkitään, että nuorisovaltuutettu Onni Pikkarainen ei osallistunut esteellisenä asian käsittelyyn.

Hyväksyi.

Esteellisyys

  • Juhani Soini, Pekka Kaltiola