Vuolijoen aluelautakunta, kokous 9.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 62 Vuolijoen aluelautakunnalle tiedoksi merkittävät asiat 2023

KAJDno-2023-129

Valmistelija

  • Sirpa Pöppönen, Aluesihteeri, sirpa.popponen@kajaani.fi

Perustelut

1. Riihipihan museoalueen kehittäminen -hankkeen tilannekatsaus

Oulujärvi Leaderin rahoittama Riihipihan museoalueen kehittäminen -hanke on ollut käynnissä huhtikuusta 2023 alkaen. Kesäkuun loppuun 2024 kestävä hanke pyrkii kehittämään Riihipihaa ammatillisena ja näkyvänä museona, joka tarjoaa tiedollista ja elämyksellistä antia kävijöilleen erilaisten tapahtumien, toimintojen sekä kurssien kautta. Museosta tehdään toiminnallisempaa kokonaisympäristöä, jossa eri käyttäjäkunnat ja alueen idyllisyys pyritään huomioimaan aiempaa paremmin. Hankkeen toimenpiteillä vahvistetaan museon tulevaisuutta viihtyisänä ja vetovoimaisena toimijana. Tarkempi tiedonanto liitteellä.

 

Päätös

Aluelautakunta merkitsi tiedoksi.