Vuolijoen aluelautakunta, kokous 9.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 60 Toiminta-avustus nuorten toiminnan edistämiseen: VMP-Vuolijoen moottoripaja

KAJDno-2022-585

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Sirpa Pöppönen, Aluesihteeri, sirpa.popponen@kajaani.fi

Perustelut

Vuolijoen maaseutuyhdistys ry hakee VMP-Vuolijoen moottoripajan ylläpitokustannuksiin avustusta 2.490 euroa vuoden 2022 ylläpitokustannusten perusteella. Ylläpitokustannusten ja sähkön hinnannousuun liittyen Vuolijoen maaseutuyhdistys ry pyytää avustusta lämpöpattereiden uusimiseen VMP-Vuolijoen moottoripajan kiinteistöön. Kustannusarvio on 1.400 euroa ja sillä hankitaan 7 kpl lämpöpattereita.

Lisäksi Vuolijoen maaseutuyhdistys ry hakee toiminta-avustusta kevään 2023 kisoihin Limingalla ja nuorten koulutusviikonloppuihin yhteensä 1.750 euroa. Toiminta-avustus sisältää Limingan kisamatkan kuluja, kuten kuljetusauton ja trailerin vuokran, kilometrikorvaukset ja matkataukokahvit sekä välipalatarjoilun koulutusviikonlopuille.

Avustus sisältää kisa-autoon tilattavat Kajaanin kaupungin ja Vuolijoen maaseutuyhdistyksen tarrat.

Liitteenä moottoripajan kustannukset kirjanpidon pääkirjaotteella ja laskelma.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Sirpa Pöppönen, Aluesihteeri, sirpa.popponen@kajaani.fi

Vuolijoen aluelautakunta myöntää VMP-Vuolijoen moottoripajan ylläpitoon, lämpöpattereihin ja kisamatkaa varten yhteensä 5.640 euroa moottoripajan ylläpidon määrärahasta ja sitoutuu hankkimaan kisa-auton tarrat.

Päätös

Hyväksyi.

Esteellisyys

Juhani Soini

Valmistelija

  • Sirpa Pöppönen, Aluesihteeri, sirpa.popponen@kajaani.fi

Perustelut

Digitaalinen autourheilu on moderni ja kustannustehokas moottoriurheilun sekä eletronisen urheilun alalaji. Digitaalisessa autourheilussa yhdistyy luontevasti ammattimainen autourheilu, pelaaminen, yhdessä tekeminen ja hauskanpito liikunalliseen tapaan. Digitaalisen autourheilun keskiössä on reaaliaikainen kilvanajo. Modernin teknologian myötä digitaalista autourheilua harrastetaan maailmanlaajuisesti ja reaaliaikaisesti verkon yli sekä kilpailutapahtumissa. Ajotaitojen oppimisen lisäksi digitaalisessa autourheilussa kehittyvät kuljtettajien silmä-kuulo-käsi- ja jalkakoordinaatio, kognitiiviset taidot sekä yleiset ajotaidot.

VMP-Vuolijoen moottoripajan yhteistyöryhmä esittää aluelautakunnalle ajosimulaattoreiden (2 kpl) hankintaa. Ralli- ja peltoautoilu on osa maaseudun nuorten harrastamaa toimintaa. Ajosimulaattori tarjoaa mahdollisuuden harrastaa sitä turvallisesti. Tämän lisäksi se tarjoaa paikkakunnan lapsille ja nuorille digitaalisen ja virtuaalisen elämyksen autoilun parissa ja harjoittelu lisää liikenneturvaa ajokortin ajaneiden nuorten parissa. Ajosimulaattorin ansiosta ajo-opetuksen ja ralliautoilun negatiiviset ympäristövaikutukset vähenevät.

Moottoripajan ja alueen tapahtumien vetonaulana ajosimulaattori yhdistää nuoria, osa-aika-asukkaita ja muualta muuttaneita. Alueella asuvat lapset ja nuoret sekä nuoret maahanmuuttajat pääsevät tutustumaan ajosimulaattoriin ja sen kautta moottoripajatoimintaan, jolloin harrastamisen mahdollisuudet kasvavat ja ryhmäytyminen helpottuu. Lisäksi sen toivotaan tarjoavan myös tytöille sen lisäarvon moottoripajatoiminnassa, joka kannustaa osallistumaan. 

Yhteistyöryhmä on todennut, että moottoripajan ylläpitokulut katetaan moottoripajan toimintakatteella ja esittää, että hankinta rahoitettaisiin vuoden 2023 moottoripajan ylläpitoavustuksen loppuosalla, aluelautakunnan kehittämismäärärahalla sekä yrittäjiltä kerätyllä rahaosuudella. Hankinnan kokonaisarvo on 15198 euroa (alv24%).

 

 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sirpa Pöppönen, Aluesihteeri, sirpa.popponen@kajaani.fi

Vuolijoen moottoripajan toiminnan kehittäminen ajosimulaattoreiden hankinnalla toteuttaa kaupunkistrategian teemaa 2. Lasten ja nuorten kaupunki ja teemaa 3, Kestävä kehitys, Resurssiviisas luontokaupunki. Hankinta edistää lasten ja nuorten turvallisuutta sekä yhteisöllisyyttä ja järjestää nuorille mielekästä tekemistä sekä lisää toiminta-alueen kylien elinvoimaisuutta, lasten ja nuorten hyvinvointia. Hankinta säästää myös luontoa.

Vuolijoen aluelautakunta hankkii 2 kpl ajosimulaattoreita á 7599 euroa (alv24%) kehittämimäärärahoihin varaamallaan lasten ja nuorten rahaosuudella sekä VMP-Vuolijoen moottoripajan ylläpitoavustuksen loppuosuudella. Ajosimulaattorit sijoitetaan VMP-Vuolijoen moottoripajan yhteyteen, josta simulaattoreiden lainaaminen mahdollinen kylätaloille ja -tapahtumiin aluelautakunnan toiminta-alueella. Ajosimulaattoreiden ylläpidosta laaditaan ylläpitosopimus Vuolijoen maaseutuyhdistys ry:n ja moottoripajan aktiivien kanssa.

Päätös

Hyväksyi.