Vuolijoen aluelautakunta, kokous 8.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 25 Vuolijoen koulun tilanne

KAJDno-2018-568

Valmistelija

  • Kalevi Tervonen, Rehtori/aluesihteeri, kalevi.tervonen@edukajaani.fi

Perustelut

Vuoden 2018 Kajaanin kaupungin perusopetuksen talousarvio-osiossa käsitellään kouluverkkokysymystä Vuolijoen alueen osalta seuraavasti;”Arvioidaan Vuolijoen koulun jatkon edellytykset oppilasmäärä, hyvän opetuksen järjestämisen edellytykset, lapsi- ja aluevaikutukset sekä taloudellinen tilanne huomioiden. Otanmäki–Vuolijoki suunnan kouluverkon ratkaisu tehdään vuonna 2018.”

Sivistysjohtaja Mikko Saari  selvittää Vuolijoen koulun toimintaedellytyksiä ja jatkosuunnitelmia.

Lisätietoja antaa aluesihteeri Kalevi Tervonen, p. 044 7157 138 tai etunimi.sukunimi(at)edukajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kalevi Tervonen, Rehtori/aluesihteeri, kalevi.tervonen@edukajaani.fi

Aluelautakunta merkitsee tiedoksi.

Sivistysjohtaja Mikko Saari poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen.

Päätös

Aluelautakunta merkitsi tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §