Vuolijoen aluelautakunta, kokous 8.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 27 Vuolijoen aluelautakunnan tiedoksi merkittävät asiat v. 2018

KAJDno-2018-25

Valmistelija

  • Kalevi Tervonen, Rehtori/aluesihteeri, kalevi.tervonen@edukajaani.fi

Perustelut

Seuraava kokous ma 4.6.2018 klo 17.30.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kalevi Tervonen, Rehtori/aluesihteeri, kalevi.tervonen@edukajaani.fi

Aluelautakunta merkitsee tiedoksi.

Päätös

Aluelautakunta merkitsi tiedoksi seuraavan kokouksen 4.6.2018 klo 18.30 Otanmäen koululla.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §