Vuolijoen aluelautakunta, kokous 8.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 26 Työllisyysvarojen käyttö

KAJDno-2018-569

Valmistelija

  • Kalevi Tervonen, Rehtori/aluesihteeri, kalevi.tervonen@edukajaani.fi

Perustelut

Vuoden 2018 työllistämisprojektia suunnitellaan parhaillaan. Kaupungininsinööri Matti Nousiainen ja työnjohtaja Jarmo Kemppainen selvittävät entisen Vuolijoen kunnan alueen työllistämissuunnitelmia.

Kyläyhdistykset ovat listanneet työkohteita entisen Vuolijoen kunnan alueelta.

Lisätietoja antaa aluesihteeri Kalevi Tervonen, p. 044 7157 138 tai etunimi.sukunimi(at)edukajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kalevi Tervonen, Rehtori/aluesihteeri, kalevi.tervonen@edukajaani.fi

Aluelautakunta merkitsee tiedoksi.

 

Päätös

Aluelautakunta merkitsi tiedoksi ja esittää, että työnjohtaja Jarmo Kemppainen ottaa yhteyttä kyläyhdistyksiin ja sopii tehtävistä töistä.

Kaupungininsinööri Matti Nousiainen ja ympäristöteknisen lautakunnan puheenjohtaja Kaija Patronen poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §