Vuolijoen aluelautakunta, kokous 8.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Pöytäkirjan tarkastus

Valmistelija

  • Kalevi Tervonen, Rehtori/aluesihteeri, kalevi.tervonen@edukajaani.fi

Perustelut

Hallintosäännön 147 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

Mikäli kokouksen aikana ilmenee teknisiä ongelmia,​ ettei pöytäkirjaa saada valmiiksi,​ tarkastetaan pöytäkirja sähköpostikuittauksin kokousta seuraavana torstaina. Tällöin pöytäkirjan tarkastavat vuorollaan toimielimen kaksi jäsentä sukunimensä mukaisessa aakkosjärjestyksessä.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kalevi Tervonen, Rehtori/aluesihteeri, kalevi.tervonen@edukajaani.fi

Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa.

 

 

 

 

 

 


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §