Vuolijoen aluelautakunta, kokous 3.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 Liikuntapaikkojen kehittäminen Vuolijoen ja Otanmäen kylissä

KAJDno-2020-1122

Valmistelija

  • Sirpa Pöppönen, Aluesihteeri, sirpa.popponen@kajaani.fi

Perustelut

Aluelautakunta on saanut useita korjaus-, perustamis- ja kehittämisehdotuksia alueeltaan. 

Esitykset koskevat:

- Otanmäen pururadan kehittäminen ja kuntoportaiden sekä frisbeegolfradan rakentaminen

- Otanmäen keskustan metsäpolun rakentaminen Valaskalliorinteelle ja infotaulut polun varrelle

- Kosken kylän latupohjan kunnostaminen

- Vuolijoen tenniskentän ja koulun kentän kunnostaminen

- Otanmäen maauimalan uimakoulu 2021

- Vuottolahden retkiluistelurata ja sen kehittäminen

Kaukaloiden ja latujen kunnossapidon kilpailutuksen käynnistäminen seuraavalle toimintakaudelle.

Liikuntapalvelupäällikkö Aleksi Nyström tulee kertomaan liikuntapalveluiden kehittämisestä aluelautakunnan toimialueella.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sirpa Pöppönen, Aluesihteeri, sirpa.popponen@kajaani.fi

Aluelautakunta laatii liikuntapalvelupäällikkö Aleksi Nyströmin kanssa yhteistyössä toteuttamiskelpoisten esitysten jatkosuunnitelman ja aikataulun. 

Päätös

Liikuntapalvelupäällikkö Aleksi Nyström esitteli toimialan, käytettävissä olevan henkilöstön ja rahoitusraamit.

Vuolijoen-Otanmäen alueen liikuntapaikoista käytiin vilkas keskustelu. Esille nostettiin kohteita, joissa toivottiin kunnostustoimenpiteitä. Otanmäen pururadan valaistus vaihdetaan lähivuosina led-valaisuksi, suunnitelmissa on peruslenkin valaistuksen vaihto. Vuolijoen koulun urheilukenttä korjataan liikunta- ja tilapalveluiden yhteistyöllä. Rahoitusmahdollisuuksia jo tälle vuodelle selvitellään. Samassa yhteydessä on suunnitteilla tenniskentän rakentaminen koulun liikuntakentän yhteyteen. Kunnostustoimenpiteestä tiedotetaan erikseen. Koulun kanssa selvitellään eteistilojen ja tuulikaapin käyttömahdollisuus luistinten vaihtoon myös kouluajan ulkopuolella. Samalla avautuisi mahdollisuus käyttää WC:tä.

Talvikunnossapito kaukaloiden ja latujen osalta kilpailutetaan nyt syksyllä. Kilpailutuksen yhteydessä mietitään sulanmaan aikainen kunnossapito ja mahdollisesti viheralueiden hoito puutarha ja kiinteistöpalveluiden kanssa yhteistyössä. Suunnitteluun osallistuu aluelautakunnasta puheenjohtaja ja sihteeri.

Liikuntapalvelupäällikkö kehoitti kyläyhteisöjä hankkeistamaan ja hakemaan rahoitusta yhteistyössä Otanmäki-Vuolijoki seuraunionin kanssa mm. Oulujärvi Leader ry:ltä Valaskalliorinteen luontopolkuun ja kuntoportaisiin. Sekä ottamaan yhteyttä Metsähallitukseen pururadan hakkuutöiden yhteydessä tehtävien kehitystoimenpiteiden toteuttamiseksi. Myös pienemmillä kylillä toivotaan aktiivista hanketyötä liikunta-alueiden kunnostamiseen.

Suurempia uudistuksia, mm. frisbeegolfrata, kannattaa suunnitella huolella, koska sen suunnittelutyö ja toteutus joudutaan teetättämään ostopalveluna. Uudistus- ja kehittämistoimenpiteitä kannattaa aina miettiä siitä näkökulmasta, että tulevatko ne tarpeeseen? Onko kohteella käyttäjiä? Ja miettiä sitä mihin rahat sijoitetaan?