Vuolijoen aluelautakunta, kokous 3.9.2020

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 24 Esitys nuorisovaltuutetun paikasta aluelautakuntaan

KAJDno-2020-1121

Valmistelija

  • Sirpa Pöppönen, Aluesihteeri, sirpa.popponen@kajaani.fi

Perustelut

Aluelautakunnalle on esitetty nuorisovaltuutetun nimittämistä aluelautakunnan jäseneksi. Aluelautakunta käsitteli aihetta palaverissaan 20.8.2020 ja totesi, että nuorison näkökulma alueemme asioihin olisi arvokas lisä päätöksentekoon. Aluesihteerin tekemien alustavien tiedustelujen perusteella toimialueellamme ei ole nuorisovaltuutettua vielä nimetty, mutta Otanmäen koululla olisi halu kehittää oppilastoimikunnan kautta asiaa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sirpa Pöppönen, Aluesihteeri, sirpa.popponen@kajaani.fi

Esitetään kaupunginhallitukselle jäsenpaikan lisäämistä nuorisovaltuutetulle aluelautakuntaan. Valtuutetaan aluesihteeri jatkamaan yhteistyötä Otanmäen koulun ja oppilaskunnan kanssa nuorisovaltuutetun  nimeämisasiassa. Vuolijoen alueen nuorisovaltuutetun nimitysesitys tehdään myöhemmin nuorisovaltuuston esityksen perusteella.

Päätös

Hyväksyi.