Vuolijoen aluelautakunta, kokous 30.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 34 Vuolijoen OUMO-hankkeet

KAJDno-2021-991

Valmistelija

  • Sirpa Pöppönen, Aluesihteeri, sirpa.popponen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin kaupunki on jättänyt OUMO-hankkeen rahoittamisella toteutettavaksi hankkeiksi kaksi alueemme kyläyhdistyksiltä noussutta hankeesitystä.

1. Ounasjoen ruoppaushanke

a) Olemassa olevien suunnitelmien päivittäminen ja tarvittavat ympäristöselvitykset, kustannusarvio 5 000 euroa. Rahoitus Vuolijoen aluelautakunta 50%/Kainuun ELY-keskus 50%. Toteutus kevään 2022 aikana.

b) Ympäristöluvan hankeminen, kustannusarvio 6 000 euroa. Luparahoitus vesialueen omistaja Vuottolahden kalastuskunta. Lupahakemus jätetään heti suunnitelmien valmistuttua.

c) Ruoppaus, kustannusarvio 40 000 euroa. Rahoitus Fortum 40%, ELY 30%, Vuolijoen aluelautakunta 30%. Toteutus keväällä 2023. Kilpailuttamisen ja rakennuttamisen hoitaa Kajaanin kaupunki.

2. Önkkörin jatkokehittäminen

Käkisaari-Önkkörin alueen kunnostaminen toteutettiin OUMO-hankeena vuosina 2018-2020. Alue on saanut paljon positiivista huomiota ja alueen käyttäjä/kävijämäärät ovat lisääntyneet. 

a) Lintutornin läheisyyteen rakennetaan kota palvelemaan päiväretkeilijöitä ja koululaisryhmiä. Kustannusarvio 15 000 euroa.

b) Liiteri kodan läheisyyteen. 3 000 euroa.

c) Kompostoiva biokäymälä kodan läheisyyteen 2 200 euroa.

d) Kajakkilaiturit kanavan molempiin päihin, 5 000 euroa.

e) Onkilaitureiden penkit 3 kpl ja pöydät 2 kpl 3 000 euroa.

Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 28.200 euroa. Rahoitus Fortum 40%, ELY 30%, Vuolijoen aluelautakunta 30%.

Rakenteiden ja varusteiden kunnossapidosta laaditaan sopimus Manamansalon-Vuolijoen osakaskunnan kanssa. Önkkörin alue liitetään Kajaanin melontareitin maihinnousupaikaksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Matti Nousiainen, Kaupungininsinööri, matti.nousiainen@kajaani.fi
  • Sirpa Pöppönen, Aluesihteeri, sirpa.popponen@kajaani.fi

Aluelautakunta hyväksyy tehdyt esitykset ja varaa kehittämismäärärahoistaan:

1. Ounajoen ruoppaushankkeelle vuodelle 2022 suunnitelman päivittämiseen 2 500 euroa ja vuodelle 2023 toteuttamiseen 12 000 euroa.

2. Önkkörin alueen jatkokehittämiselle vuodelle 2022 toteutukseen 8 460 euroa.

Päätös

Ounasjoen ruoppaushankkeen suunnittelukustannusten rahoitusosuus muuttui hankekäsittelyssä siten, että Fortum Oy rahoittaa 1500 euroa, Kajaanin kaupunki 1750 euroa ja Kainuun ELY-keskus 1750 euroa.

Varataan vuoden 2022 kehittämismäärärahoista Ounasjoen ruoppaushankkeen suunnittelukustannuksiin 1750 euroa.

Önkkörin jatkokehityshanke sai hylkäävän päätöksen OUMO-rahastosta. Fortum Oy ja Kajaanin kaupunki jatkaa rahoituskeskustelua. Aluelautakunta päätti alustavasti varata Önkkörin jatkokehityshankkeeseen 50 %:n rahoitusosuuden, eli noin 14 100 euroa vuoden 2022 kehittämismäärärahoista. Fortum Oy rahoittaa hankkeesta 50 %:a.

Esteellisyys

  • Toivo Määttä