Vuolijoen aluelautakunta, kokous 30.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 35 Ojanperän rannan kunnostushanke

KAJDno-2021-990

Valmistelija

  • Sirpa Pöppönen, Aluesihteeri, sirpa.popponen@kajaani.fi

Perustelut

Ojanperän kyläyhdistys ry esittää Ojanperän rannan kunnostamishanketta.  Ranta rakennuksineen palvelee Ojanperän kyläyhteisöä ainoana yhteisenä tapahtuma- ja kokoontumispaikkana. Ojanperän rannan kunnostushankkeesta on tehty hankesuunnitelma, joka on tarkoitus jättää Oulujärvi Leader ry:n käsiteltäväksi lokakuun kokoukseen. Hankesuunnitelmaa on käsitelty kyläyhteisön, aluelautakunnan hanketyöryhmän kanssa yhteistyössä ja sen laatimisessa on käytetty asiantuntijana Kajaanin ympäristöteknisen toimialan kaupungininsinööriä Matti Nousiaista.

Hankkeessa toteutettavat toimenpiteet:

- Rannan kunnostusruoppaus

- Pihan ja tien kunnostaminen

- Grillikatoksen ja liiterin oikaiseminen

- Vesakon raivaaminen

Hankkeessa tehtävät hankinnat:

- Grillikota

- Kompostoiva wc  

- Pukukopit

- Tienvarsiopaste

Hankkeen kustannusarvio on loppusummaltaan 38 954 euroa, josta Oulujärvi Leaderin rahoitusosuus on 30676,50 euroa, aluelautakunnan rahoitusosuus 7114,12 euroa ja kyläyhdistyksen rahoitusosuus 555,00 euroa. Alueen hoidosta Ojanperän kyläyhdistys tekee ylläpitosopimuksen kaupungin kanssa. Hankkeen rahoituksen hakijana toimii Vuolijoen aluelautakunta ja toteuttajana Kajaanin kaupungin ympäristötekninen toimiala, kunnallistekniikka ja liikunta.

Ojanperän ranta liitetään Kajaanin melontareittiin maihinnousu- ja taukopaikaksi. Ojanperän rannan kunnostaminen tukee alueella jo ennestään olevien käyntikohteiden, kuten Önkkörin lintutornin ja Onnelan Matkailumaatilan toimintoja lisäämällä melontareittiin pituutta ja maininnousukohteen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Matti Nousiainen, Kaupungininsinööri, matti.nousiainen@kajaani.fi
  • Sirpa Pöppönen, Aluesihteeri, sirpa.popponen@kajaani.fi

Vuolijoen aluelautakunta hyväksyy hankehakemuksen jättämisen Oulujärvi Leaderin lokakuun kokoukseen ja varaa vuoden 2022 kehittämismäärärahoistaan aluelautakunnan rahoitusosuuden 7114,12 euroa.

Päätös

Hyväksyi.

Esteellisyys

  • Raili Haataja