Vuolijoen aluelautakunta, kokous 30.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Vuolijoen kylien esitys kylä- ja kaupunginosaohjelman seurantaryhmän jäseneksi ja varajäseneksi

KAJDno-2022-583

Valmistelija

  • Sirpa Pöppönen, Aluesihteeri, sirpa.popponen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin kylä- ja kaupunginosaohjelman luonnos vuosille 2022-2025 on lähetetty kyläyhdistysten lausunnolle ja se esitetään Kajaanin kaupunginhallitukselle kesäkuun kokouksessa. Kaupunginhallitus nimeää samalla kylä- ja kaupunginosaohjelman seurantaryhmän sekä sen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan yhteistyökumppaneiden ja kyläyhdistysten esityksien perusteella. Seurantaryhmään on pyydetty Kajaanin alueelta nimeämisesityksiä  kuudelta kyläryhmittymältä. Vuolijoen alue on yksi näistä kyläryhmittymästä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sirpa Pöppönen, Aluesihteeri, sirpa.popponen@kajaani.fi

Vuolijoen aluelautakunta päättää esittää alueensa edustajan ja hänelle varaedustajan Kajaanin kylä- ja kaupunginosaohjelman seurantaryhmään.

Päätös

Vuolijoen aluelautakunta päätti esittää varsinaiseksi jäseneksi Raili Haatajaa ja varalle Toivo Määttää.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §