Vuolijoen aluelautakunta, kokous 30.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Vuolijoen aluelautakunnalle tiedoksi merkittävät asiat 2022

KAJDno-2022-232

Valmistelija

  • Sirpa Pöppönen, Aluesihteeri, sirpa.popponen@kajaani.fi

Perustelut

1. Valtuustoseminaarin tuulivoimakannanotto

Puheenjohtaja Tuija Kallio ja varalla varapuheenjohtaja Lasse Alasalmi osallistuivat Kajaanin valtuustoseminaariin tuulivoimaan liittyvällä kannanotolla. Valtuustoseminaarissa esitetty puhe liitteenä.

2. Tuulivoimaa vastustava kansalaisadressi

Alueemme asukkaiden kokoama tuulivoimaa vastustava adressi on liiteenä.

3. Kylätalojen ylläpitoavustukset.

Osallisuus- ja hyvinvointijaoston ote pöytäkirjasta liitteenä.

4. Kymmenen kylän Vuolijoki strateginen palvelumuotoilu työ valmistui Lapin yliopiston maisteriopiskelijoiden oppilastyönä. Oppilastyö liitteenä.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sirpa Pöppönen, Aluesihteeri, sirpa.popponen@kajaani.fi

Aluelautakunta merkitsee tiedoksi.

Päätös

Lisätään tiedoksi, että kesäkuun kokous pidetään tiistaina 28.6.2022 klo 18 alkaen kahvit ja klo 18.30 Otanmäen kirjastolla.

Vuolijoen aluelautakunta merkitsi tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §