Vuolijoen aluelautakunta, kokous 30.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 Skoda Transtech Oyj:n yhteistyötilaisuus 9.6.2022

KAJDno-2022-580

Valmistelija

  • Sirpa Pöppönen, Aluesihteeri, sirpa.popponen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin kaupungin, Vuolijoen aluelautakunnan ja Skoda Transtechin yhteistyötilaisuus pidetään 9.6.2022 kaupungintalon valtuustosalissa. Valmistelutyöryhmässä on ollut puheenjohtajan ja aluesihteerin lisäksi kolme aluelautakunnan jäsentä. Vuolijoen aluelautakunnan puheenvuorossa on tavoitteena nostaa esille mahdollista yhteistyötä ja yhteistyön tapoja yrityksen, aluelautakunnan ja alueen kyläyhdisten kesken.
 

Mahdollisia yhteistyöteemoja voisi olla:
-uusille työntekijöille suunnatut asumisen paketit
-nuorten moottori- ja metalliharrastustoiminnan tukeminen ja sitä kautta alan ja työpaikan vetovoimaisuuden lisääminen
-vapaa-ajan palveluiden järjestäminen alueella henkilöstön tarpeet huomioiden

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sirpa Pöppönen, Aluesihteeri, sirpa.popponen@kajaani.fi

Aluelautakunta merkitsee yhteistyötilaisuuden tiedoksi ja nimeää puheenjohtaja Tuija Kallion esittelemään yhteistyöesityksen tilaisuudessa.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §