Vuolijoen aluelautakunta, kokous 28.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 36 Vuolijoen aluelautakunnan lausunto Kajaanin Kivikankaan tuulivoimahankkeen YVA-ohjelmasta

KAJDno-2019-1113

Valmistelija

  • Sirpa Pöppönen, Aluesihteeri, sirpa.popponen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin Kivikankaan YVA-selostuksesta voi esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja kirjallisesti. Tämän lisäksi Natura 2000 -suojelualueiden haltijat voivat esittää YVA-selostuksen kuulemisen yhteydessä luonnonsuojelulain 65 §:n 2 momentin mukaisesti lausuntonsa tehdyistä Natura-arvioinneista. Kirjalliset lausunnot ja mielipiteet on toimitettava viimeistään 30.7.2022 osoitteeseen kirjaamo.kainuu@ely-keskus.fi tai Kainuun ELY-keskus, PL 115, 87101 Kajaani. Viitteeksi KAIELY/41/2021.

Yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä, arviointiselostuksesta ja Natura-arvioinneista annetut lausunnot julkaistaan sähköisenä ymparisto.fi  -verkkosivuilla viimeistään 30.9.2022.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sirpa Pöppönen, Aluesihteeri, sirpa.popponen@kajaani.fi

Vuolijoen aluelautakunta päättää lausunnon jättämisestä liittyen Kajaanin Kivikankaan YVA-selostukseen, sekä lausunnon laatimisen aikataulusta ja laatijoista.

Päätös

Aluelautakunta päätti laittaa tuulivoima-adressin tiedoksi Kivikankaan YVA-selostukseen.