Vuolijoen aluelautakunta, kokous 28.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 34 Vuolijoen aluelautakunnan kannanotto Kajaanin kaupungin tuulivoimastrategian luonnokseen

KAJDno-2022-501

Valmistelija

  • Kirsi Kyllönen, kaavasuunnittelija, kirsi.kyllonen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin kaupunginhallitus on päättänyt syksyllä 2022 käynnistää kaupungin tuulivoimaohjelman laatimisen. Ohjelmassa luodaan Kajaanin kaupungin tuulivoimatuotannon sijoittamista koskevat linjaukset. Työssä laaditaan kokonaisvaltainen tarkastelu siitä, millä ehdoilla ja missä laajuudessa tuulivoimatuotantoa sijoitetaan kaupungin alueelle. Tuulivoimaohjelma laaditaan yhteistyössä kaupunkilaisten ja eri sidosryhmien kanssa. Tavoitteena on, että ohjelma etenee hyväksymiskäsittelyyn syksyn 2022 aikana.

Tuulivoimaohjelman luonnosaineisto on julkisesti nähtävillä 15.6.-8.8.2022 välisen ajan. Aineistoon on mahdollista ottaa kantaa nähtävilläolon aikana. Aineistoon voi tutustua osoitteessa: https://www.kajaani.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaupunkisuunnittelu-ja-kaavoitus/kajaanin-tuulivoimastrategia/

Palautteet pyydetään toimittamaan nähtävilläolon aikana seuraavaan osoitteeseen: jaakko.raunio@sweco.fi. Palautteet ohjataan tätä kautta myös kaupungin kirjaamoon.

Palautteen voi toimittaa myös postitse seuraavaan osoitteeseen:

Kaavoitus / Tuulivoimaohjelma

Kajaanin kaupunki, PL 133, 87101 Kajaani

Palautetta ohjelmasta toivotaan ensisijaisesti sähköisessä muodossa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sirpa Pöppönen, Aluesihteeri, sirpa.popponen@kajaani.fi

Vuolijoen aluelautakunta päättää kokouksessaan kannanoton laatimisesta, laatimisaikataulusta ja laatijoista.

Päätös

Aluelautakunta päätti laatia kannanoton. Valmistellaan kannanottoa keskiviikkona 3.8. ko 18 etäyhteydellä.