Vuolijoen aluelautakunta, kokous 28.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 38 Vuolijoen aluelautakunnalle tiedoksi merkittävät asiat 2022

KAJDno-2022-232

Valmistelija

  • Sirpa Pöppönen, Aluesihteeri, sirpa.popponen@kajaani.fi

Perustelut

1. Talouden tilanne 15.6.2022

2. Vuolijoen aluelautakunnan elokuun kokouksessa esitellään lautakunnalle  Talouden toteuma 1.1.-30.6.2022 ja talousarvion 2023 valmistelutilanne .

3. Kajaanin luottamustoimielinten itsearvioinnin tulokset käsitellään elokuun kokouksessa pohjana aluelautakunnan kehittämissuunnitelmalle.

 

Päätös

Aluelautakunta merkitsi tiedoksi.