Vuolijoen aluelautakunta, kokous 28.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 37 Önkkörin retkeilyalueen ja Ojanperän rannan avajaiset, Vuolijoen aluelautakunnan edustajien nimeäminen

KAJDno-2022-733

Valmistelija

  • Sirpa Pöppönen, Aluesihteeri, sirpa.popponen@kajaani.fi

Perustelut

Vuolijoen aluelautakunta on toteuttanut yhteistyössä Kajaanin ympäristöteknisen rakennuttajan kanssa kevään ja kesän 2022 aikana kaksi hanketta Vuolijoen kylien alueella.

Önkkörin jatkokehittämishanke toteutettiin OUMO-rahoituksella 50% Fortum Oyj ja 50% aluelautakunta. Hankkeessa hankittiin Önkkörin lintutornille kota, kompostoiva wc, liiteri ja melontalaituri. Lisäksi olemassa oleville ongintalaitureille rakennettiin penkit ja kahdelle niistä myös pöytä. Hankkeella pyritään tarjoamaan lintuharrastajille paremmat puitteet vierailla alueella, sekä lisäämään Önkkörin retkeilyalueen käyttömahdollisuuksia niin kesä- kuin talviaikaankin. Önkkörin kota palvelee vesiretkeilyä yhtenä maihinnousu- ja taukopaikkana.

Ojanperän rannan kunnostamishanke toteutettiin Oulujärvi Leader ry:n ja aluelautakunnan rahoituksella. Hankkeessa hankittiin Ojanperän rannalle kota, pukukopit ja kompostoiva wc. Rannalla toteutettiin pienimuotoinen ruoppaus, ympäristöä raivattiin ja rannalle johtava tie kunnostettiin kääntöalueineen. Ojanperän rannan ylläpidosta on sopinut Ojanperän kyläyhdistys ja Kajaanin kaupunki. Alue jää kyläläisten ylläpitoon ja käyttöön. Kunnostamisella pyrittiin lisäämään Ojanperän kyläyhdistyksen toimintamahdollisuuksia alueensa tapahtuma järjestäjänä ja samalla ranta liitettiin Önkkörin retkeilyalueeseen yhtenä maihinnousu- ja taukopaikkana. 

Molempien hankkeiden tulokset palvelevat mm. melojia, hiihtäjiä, moottorikelkkailijoita ja muuten Oulujärvellä ja sen rannoilla retkeileviä ja aikaansa viettäviä ihmisiä.

Alustavien suunnitelmien mukaan kyläläiset ovat suunnittelemassa avajaistapahtumaa Ojanperän rantaan ja Önkkörin lintutornille elokuun 13. päivä lauantaina. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sirpa Pöppönen, Aluesihteeri, sirpa.popponen@kajaani.fi

Vuolijoen aluelautakunta päättää osallistua Önkkörin retkeilyalueen avajaistapahtumaan ja nimeää edustajansa, sekä sopii kokouksessaan sisältöön liittyvät asiakohdat.

Päätös

Aluelautakunta perheineen päätti osallistua avajaistapahtumaan 13.8. klo 12 alkaen. Pyydetään Önkkörin kodalle ja lintutornille järjestelyihin mukaan Vuolijoen RHY, Meka Grilli ja Tiina Korkiakoski. Kutsutaan kyläyhdistykset ja hankkeiden yhteistyökumppanit.