Vuolijoen aluelautakunta, kokous 28.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 Vuolijoen aluelautakunnalle tiedoksi merkittävät asiat 2021

KAJDno-2021-206

Valmistelija

  • Sirpa Pöppönen, Aluesihteeri, sirpa.popponen@kajaani.fi

Perustelut

1. Suunnittelussa olevien hankkeiden tilannekatsaus. 

2. Vuolijoen aluelautakunnan markkinakatupaikan suunnittelun tilanne.

3. Hallintosäännön muutokset.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sirpa Pöppönen, Aluesihteeri, sirpa.popponen@kajaani.fi

Aluelautakunta merkitsee tiedoksi.

Päätös

Vuolijoen aluelautakunta merkitsi tiedoksi.