Vuolijoen aluelautakunta, kokous 25.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Pöytäkirjan tarkastus

Perustelut

Hallintosäännön 147 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

Mikäli kokouksen aikana ilmenee teknisiä ongelmia, ettei pöytäkirjaa saada valmiiksi, tarkastetaan pöytäkirja sähköpostikuittauksin kokousta seuraavana torstaina. Tällöin pöytäkirjan tarkastavat vuorollaan toimielimen kaksi jäsentä sukunimensä mukaisessa aakkosjärjestyksessä.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sirpa Pöppönen, Aluesihteeri, sirpa.popponen@kajaani.fi

Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Hilla Schroderus ja Pekka Kaltiola.