Vuolijoen aluelautakunta, kokous 25.2.2021

Esityslista on tarkastamaton

§ 8 Kosken kylän latupohjan kunnostaminen

KAJDno-2020-1367

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Sirpa Pöppönen, Aluesihteeri, sirpa.popponen@kajaani.fi

Perustelut

Kosken kylällä on aikanaan ollut hiihtolatu, jota ei ole enää pitkään aikaan pidetty yllä. Kuitenkin kyläläisten on toiveena ollut, että latu kunnostettaisiin, koska se olisi monelle mieleinen virkisty- ja liikuntapaikka talvisin. Entisen ladun pohja on osittain kasvanut vesakkoa, mutta on aukaistavissa. Osittain latu kulkee sähkölinjoja pitkin ja on jo siltäosin valmista uraa. Ladulle mittaa tulee noin 5 km. Kosken kyläyhdistys esittää 719,20 euron tukea latupohjan raivaustyöhön. Latu pidetään avoimena kyläläisten voimin.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Sirpa Pöppönen, Aluesihteeri, sirpa.popponen@kajaani.fi

Aluelautakunta myöntää latupohjan raivausta varten 719,20 euron avustuksen. 

Päätös

Hyväksyi.

Esteellisyys

Eveliina Tervaniemi

Valmistelija

  • Sirpa Pöppönen, Aluesihteeri, sirpa.popponen@kajaani.fi

Perustelut

Kosken kyläyhdistys ry esittää aluelautakunnalle avustuksen muuttaamista toteutuneiden kustannusten suuruiseksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sirpa Pöppönen, Aluesihteeri, sirpa.popponen@kajaani.fi

Aluelautakunta hyväksyy Kosken kyläyhdistyksen tekemän esityksen ja myöntää avustuksen toteutuneiden kustannusten mukaisesti.