Vuolijoen aluelautakunta, kokous 25.2.2021

Esityslista on tarkastamaton

§ 7 Itseoikaisu Vuolijoen ja Otanmäen kaukaloiden ja latujen talvikunnossapidosta tehdystä päätöksestä 17.12.2020

KAJDno-2020-1483

Valmistelija

  • Sirpa Pöppönen, Aluesihteeri, sirpa.popponen@kajaani.fi
  • Erja Tuovinen, Hankinta-asiantuntija, erja.tuovinen@kajaani.fi

Perustelut

Tällä päätöksellä korjataan Vuolijoen aluelautakunnan 17.12.2020 § 38 tekemä päätös Vuolijoen ja Otanmäen alueen ulkoliikuntapaikkojen kunnossapidosta sopimuskaudelle 2021-2023 ja mahdollinen optio. Täydennetään aikaisempaai päätöstä ja korjataan muutoksenhakumenettely.

Menettely:

Kajaanin kaupunki/ympäristötoimiala 30.11.2020 päivätyllä tarjouspyynnöllä tarjouksia Vuolijoen ja Otanmäen alueen ulkoliikuntapaikkojen kunnossapidosta sopimuskaudelle 2021- 2023 +(1).

Hankintaa voidaan jatkaa tilaajan päätöksellä alkuperäisin ehdoin yhdellä (1) optiovuodella. Optiovuoden käytöstä ilmoitetaan erikseen kirjallisesti. 

Hankintamenettely on avoin. Hankinta on kansallisen kynnysarvon ylittävä.

Tarjouspyyntö on lähetetty julkaistavaksi julkisten hankintojen ilmoituskanavaan Hilmaan 30.11.2020.

Määräaikaan 15.12.2020 klo 12.00 mennessä jätettiin kaksi (2) tarjousta. Tarjouksensa määräajassa jättivät: Konepalvelu J. Matikainen ja Malmisepeli Oy.

Tarjoukset avattiin 15.12.2020. Avauspöytäkirja liitteenä 1. 

Tarjouksia arvioitiin kolmessa vaiheessa: tarjoajien kelpoisuuden arviointi, tarjouspyynnön mukaisuuden arvointi ja tarjousten hintavertailu.

Kaikki tarjouksen jättäneet ovat laatineet tarjouksensa pyydetyllä tavalla ja tarjousten liitteenä on vaaditut todistukset. 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sirpa Pöppönen, Aluesihteeri, sirpa.popponen@kajaani.fi

Lautakunta poistaa virheellisen päätöksensä ja oikaisee JulkHankL 132 §:n perusteella 17.12.2020 § 38 tekemänsä päätöksen seuraavasti:

Hankinnan perusteet

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste on paras hinta. Suoritetun vertailun perusteella ja tarjouspyynnössä ilmoitettujen valintaperusteiden mukaisesti Vuolijoen ja Otanmäen alueen ulkoliikuntapaikkojen kunnossapidosta sopimuskaudelle 2021- 2023 +(1) valittaisiin Konepalvelu J. Matikainen.

Hankinnassa noudatetaan julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja JYSE 2014, palvelut (päivitysversio 2017).

Hankinnasta tehdään kirjallinen hankintasopimus valitun toimittajan kanssa. Sopimus allekirjoitetaan hankintapäätöksen saatua lainvoiman ja sopimus päättyy ilman erillistä irtisanomista sopimuskauden päättyessä. 

Yritysvaikutusten arviointi:

Valittu toimittaja harjoittaa toimintaansa paikallisesti ja näin ollen hankinnalla on suoranaisia vaikutuksia alueelliseen yritystoimintaan ja työllisyyteen.

 

 

 

 

 

Tiedoksi

asianosaiset