Vuolijoen aluelautakunta, kokous 24.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 30 Vuolijoen aluelautakunnan tiedoksi merkittävät asiat v. 2019

KAJDno-2018-1400

Valmistelija

  • Kalevi Tervonen, Rehtori/aluesihteeri, kalevi.tervonen@edukajaani.fi

Perustelut

A) Vuolijoen alueen hiihtolatujen ja jääkiekkokaukaloiden kunnossapito keväällä 2020

Ulkoliikuntapaikkojen kunnossapidosta vastaa tämän vuoden ajan Maansiirto P. ja H. Oulujärvi. Ensi vuodelle sopimusta ei ole tehty, koska aluelautakunnan jatkosta ei ole päätöstä. Kaupungininsinööri Matti Nousiainen neuvottelee Maansiirto  P. ja H. Oulujärven kanssa mahdollisen sopimuksen jatkamisesta ensi kevään ajaksi.

B) Vuolijoen aluelautakunnan ulkoinen arviointi

Vuolijoen aluelautakunnan ulkoisen arvioinnin on tehnyt TK-Eval Oy. Arviointi on liitteenä.

C) Vuolijoen koulun tilanne

Vuolijoen koulun lakkauttamista mietitään yhtenä keinona kaupungin talouden sopeuttamisohjelmassa. Selvitystyö on vasta käynnistymässä. Asiasta järjestetään Vuolijoen alueen asukkaiden kuulemistilaisuus. Tilaisuus järjestetään marraskuun alkupuolella.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kalevi Tervonen, Rehtori/aluesihteeri, kalevi.tervonen@edukajaani.fi

Aluelautakunta merkitsee tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Kohdan B käsittelyn yhteydessä päätettiin esittää kaupunginhallitukselle aluelautakunnan toiminnan vakinaistamista. Liite.

Kohta C Keskustelutilaisuus Vuolijoen koulun tilanteesta järjestetään Vuolijoen koululla ke 13.11.2019 klo 17.30. Aluelautakunta järjestää tilaisuuteen kahvitarjoilun.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §