Vuolijoen aluelautakunta, kokous 24.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Vuolijoen aluelautakunnan talousarvio vuodelle 2020

KAJDno-2019-141

Valmistelija

  • Kalevi Tervonen, Rehtori/aluesihteeri, kalevi.tervonen@edukajaani.fi

Perustelut

Vuolijoen aluelautakuntakokeilu päättyy tämän vuoden lopussa. Päätöstä aluelautakunnan mahdollisesta jatkosta ei ole tehty. Aluelautakunnalle on laadittu talousarvio vuodelle 2020 siltä varalta, että lautakunnan toiminta jatkuu.

Lisätietoja antaa aluesihteeri Kalevi Tervonen, p. 044 7157 138 tai etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kalevi Tervonen, Rehtori/aluesihteeri, kalevi.tervonen@edukajaani.fi

Aluelautakunta hyväksyy vuoden 2020 talousarvioesityksen.

Päätös

Esitetään, että talousarvioon lisätään 25 000 euroa/vuosi esittelijä/sihteerin työpanoksen lisäämiseksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §