Vuolijoen aluelautakunta, kokous 24.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 27 Pöytäkirjan tarkastus

Perustelut

Hallintosäännön 147 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Pöytäkirja tarkastetaan Casemin sähköisellä hyväksynnällä kokousta seuraavana perjantaina. Tällöin pöytäkirjan tarkastavat vuorollaan toimielimen kaksi jäsentä sukunimensä mukaisessa aakkosjärjestyksessä.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kalevi Tervonen, Rehtori/aluesihteeri, kalevi.tervonen@edukajaani.fi

Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan Casemin sähköisellä hyväksynnällä kokousta seuraavana perjantaina.

Päätös

Tarkastajiksi valittiin Ari Komulainen ja Jussi Soini.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §