Vuolijoen aluelautakunta, kokous 24.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 Otanmäen koulun liikennejärjestelyt

KAJDno-2019-1215

Valmistelija

  • Kalevi Tervonen, Rehtori/aluesihteeri, kalevi.tervonen@edukajaani.fi

Perustelut

Otanmäen koulun liikennejärjestelyissä on havaittu turvallisuusongelmia. Koululle menevällä Uunimiehentiellä on kevyen liikenteen kaista, mutta se loppuu ennen koulua. Oppilaat joutuvat kulkemaan koululle Uunimiehentieltä Monitoimitalolle vievän tien kautta. Tämä tie on kapea, eikä siinä ole erillistä jalankulku- tai pyörätiekaistaa. Tältä Monitoimitalolle vievältä tieltä oppilaat joutuvat kulkemaan parkkipaikan viereistä kapeaa tietä pitkin. Näitä samoja teitä käyttävät oppilaita koululle tuovat linja-autot sekä päiväkodin ja hammashoitolan asiakkaat. Alue on ruuhkautunut etenkin aamulla koulun alkaessa ja koulun loppuessa.

Aluelautakunta tutustuu Otanmäen koulun liikennejärjestelyihin. Paikalla on myös  Kajaanin kaupungin suunnittelupäällikkö Jari Kauppinen.

Lisätietoja antaa aluesihteeri Kalevi Tervonen, p. 044 7157 138 tai etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kalevi Tervonen, Rehtori/aluesihteeri, kalevi.tervonen@edukajaani.fi

Aluelautakunta esittää Kajaanin kaupungin ympäristötekniselle toimialalle, että se käynnistäisi välittömästi suunnittelun alueen liikennejärjestelyiden muuttamisesta turvallisemmaksi.

Päätös

Hyväsyttiin esittelijän esitys lisäyksellä, että suunnitelma toteutetaan.

Jari Kauppinen poistui tämän asian käsittelyn jälkeen.

Tiedoksi

Ympäristötekninen toimiala

Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §