Vuolijoen aluelautakunta, kokous 19.1.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Vuolijoen tiekartta; alueen kehittämissuunnitelma

KAJDno-2017-140

Valmistelija

  • Pasi Auvinen, Rehtori, pasi.auvinen@edukajaani.fi

Perustelut

Lisätietoja antaa Vuolijoen koulun rehtori Pasi Auvinen, p. 044 7147 678 tai etunimi.sukunimi(at)edukajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Pasi Auvinen, Rehtori, pasi.auvinen@edukajaani.fi

Vuolijoen aluelautakunta päättää jatkaa asian valmistelua.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §