Vuolijoen aluelautakunta, kokous 19.1.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Vuolijoen aluelautakunnan tiedoksi merkittävät asiat v. 2017

KAJDno-2017-122

Valmistelija

  • Pasi Auvinen, Rehtori, pasi.auvinen@edukajaani.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Pasi Auvinen, Rehtori, pasi.auvinen@edukajaani.fi

Seuraava kokous 14.2.2017 klo 18.00 Kosken kylätalolla.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §