Vuolijoen aluelautakunta, kokous 19.1.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Vuolijoen aluelautakunnan kokousajat 2017

KAJDno-2017-73

Valmistelija

  • Pasi Auvinen, Rehtori, pasi.auvinen@edukajaani.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Pasi Auvinen, Rehtori, pasi.auvinen@edukajaani.fi

Vuolijoen aluelautakunta kokoontuu pääsääntöisesti n. kerran kuukaudessa, mutta tarpeen vaatiessa muinakin aikoina puheenjohtajan kutsusta. Kokouspaikkaa pyritään kierrättämään eri kylien kesken. Esitys kokouspäiviksi vuodelle 2017:

to 19.1.2017, ti 14.2.2017, ke 22.3.2017, to 27.4.2017, ti 23.5.2017 ja ti 13.6.2017.

Lisätietoja antaa Vuolijoen koulun rehtori Pasi Auvinen, p. 044 7147 678 tai etunimi.sukunimi(at)edukajaani.fi.

 

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §