Vuolijoen aluelautakunta, kokous 19.1.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 2 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

Perustelut

Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan kokousta seuraavana to 26.1.2017 Vuolijoen koulun kansliassa koulun aukioloaikana. Pöytäkirja  nähtävillä Vuolijoen koulun kansliassa pe 27.1.2017 koulun aukioloaikana.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Pasi Auvinen, Rehtori, pasi.auvinen@edukajaani.fi

Vuolijoen aluelautakunta valitsee pöytäkirjan tarkastajiksi Tanja Ålanderin ja Jani Haatajan.

Päätös

Hyväksyi.

Pöytäkirja tarkastetaan Kajaani-Infossa to 26.1.2017.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §