Vuolijoen aluelautakunta, kokous 19.1.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Pasi Auvinen, Rehtori, pasi.auvinen@edukajaani.fi

Vuolijoen aluelautakunta toteaa kokouksen laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Vuolijoen aluelautakunta myöntää pöytäkirjaan merkityille muille osallistujille läsnäolo- ja puheoikeuden.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §