Vuolijoen aluelautakunta, kokous 19.1.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 Aluelautakunta vauhtiin -hankkeen tilannekatsaukset v. 2017

KAJDno-2017-124

Valmistelija

  • Pasi Auvinen, Rehtori, pasi.auvinen@edukajaani.fi

Perustelut

Esittelijä: projektipäällikkö Katimari Partanen.

Lisätietoja antaa Vuolijoen koulun rehtori Pasi Auvinen, p. 044 7147 678 tai etunimi.sukunimi(at)edukajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Pasi Auvinen, Rehtori, pasi.auvinen@edukajaani.fi

Vuolijoen aluelautakunta merkitsee tiedoksi.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §