Vuolijoen aluelautakunta, kokous 13.6.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 37 Vuolijoen aluelautakunnalle tiedoksi merkittävät asiat

KAJDno-2023-129

Valmistelija

 • Sirpa Pöppönen, Aluesihteeri, sirpa.popponen@kajaani.fi

Perustelut

VUOLIJOEN ALUELAUTAKUNNAN JA YMPÄRISTÖTEKNISEN YHTEISTYÖ

Vuolijoen aluelautakunnan puheenjohtajisto, ympäristöteknisen toimialan henkilöstö ja elinvoimapalvelut pitivät yhteistyön merkeissä palaverin 30.5.2024. Palaverissa keskusteltiin aluelautakunnan toimialueen kehittämistoimenpiteistä ja niihin liittyvästä yhteistyöstä.

Yhteistyötä vaativia hankkeita ovat:

 • Vuolijoen yleisurheilukentän kehittäminen
 • Ounasjokisuun ruoppaushankkeen toteuttaminen
 • Vuolijoen entisen jätevedenpuhdistamon varastoalue
 • Esitykset tieverkkoon liittyen
 • Kaavoitus
 • Yhdistysten mahdollisuudet tukityöllistämiseen ympäristönhoitotehtävissä
 • Ympäristökatselmus aluelautakunnan toimialueella

Lisäksi seuraavassa palaverissa esitellään muut valmistelussa olevat hankkeet, jotka eivät erityistä yhteistyötä vaadi:

 • Perukanpuron ennallistaminen 
 • Piippolanniemen kehittäminen 
 • Retkiluisteluradan kehittäminen

Muistio oheismateriaalina.

PIIPARINMÄEN KOMPENSIORAHASTON TOTEUTUNEET, Helmikuu 2024 tilanne

 • Otanmäen frisbeegolfrata
 • Korjausavustus Käkilahden kylätaloon
 • Kosken kylän ulkoliikuntasalin rakentaminen
 • Tupalankosken kunnostaminen
 • Niittypirtin toimintojen kehittäminen
 • Riihipihamuseon tuulimyllyn korjaaminen

Muut:

 • Kainuun Liikunta; 30. -vuotisjuhlan järjestäminen
 • Kuluntalahden kylätalo
 • Siikajoen kosken kunnostaminen
 • Pyhännän veneet
 • Lasten leikkialue ja virkistyskeskus Leikkimaahan
 • Kajaanin lastenviikolle tapahtuma-avustus

Raportti liitteenä.

 

Päätös

Aluelautakunta merkitsi tiedoksi.