Vuolijoen aluelautakunta, kokous 13.6.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 36 Toiminta-avustus nuorten toiminnan edistämiseen: Vuokrasopimus ajosimulaattorit

KAJDno-2022-585

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Sirpa Pöppönen, Aluesihteeri, sirpa.popponen@kajaani.fi

Perustelut

Digitaalinen autourheilu on moderni ja kustannustehokas moottoriurheilun sekä eletronisen urheilun alalaji. Digitaalisessa autourheilussa yhdistyy luontevasti ammattimainen autourheilu, pelaaminen, yhdessä tekeminen ja hauskanpito liikunalliseen tapaan. Digitaalisen autourheilun keskiössä on reaaliaikainen kilvanajo. Modernin teknologian myötä digitaalista autourheilua harrastetaan maailmanlaajuisesti ja reaaliaikaisesti verkon yli sekä kilpailutapahtumissa. Ajotaitojen oppimisen lisäksi digitaalisessa autourheilussa kehittyvät kuljtettajien silmä-kuulo-käsi- ja jalkakoordinaatio, kognitiiviset taidot sekä yleiset ajotaidot.

VMP-Vuolijoen moottoripajan yhteistyöryhmä esittää aluelautakunnalle ajosimulaattoreiden (2 kpl) hankintaa. Ralli- ja peltoautoilu on osa maaseudun nuorten harrastamaa toimintaa. Ajosimulaattori tarjoaa mahdollisuuden harrastaa sitä turvallisesti. Tämän lisäksi se tarjoaa paikkakunnan lapsille ja nuorille digitaalisen ja virtuaalisen elämyksen autoilun parissa ja harjoittelu lisää liikenneturvaa ajokortin ajaneiden nuorten parissa. Ajosimulaattorin ansiosta ajo-opetuksen ja ralliautoilun negatiiviset ympäristövaikutukset vähenevät.

Moottoripajan ja alueen tapahtumien vetonaulana ajosimulaattori yhdistää nuoria, osa-aika-asukkaita ja muualta muuttaneita. Alueella asuvat lapset ja nuoret sekä nuoret maahanmuuttajat pääsevät tutustumaan ajosimulaattoriin ja sen kautta moottoripajatoimintaan, jolloin harrastamisen mahdollisuudet kasvavat ja ryhmäytyminen helpottuu. Lisäksi sen toivotaan tarjoavan myös tytöille sen lisäarvon moottoripajatoiminnassa, joka kannustaa osallistumaan. 

Yhteistyöryhmä on todennut, että moottoripajan ylläpitokulut katetaan moottoripajan toimintakatteella ja esittää, että hankinta rahoitettaisiin vuoden 2023 moottoripajan ylläpitoavustuksen loppuosalla, aluelautakunnan kehittämismäärärahalla sekä yrittäjiltä kerätyllä rahaosuudella. Hankinnan kokonaisarvo on 15198 euroa (alv24%).

 

 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Sirpa Pöppönen, Aluesihteeri, sirpa.popponen@kajaani.fi

Vuolijoen moottoripajan toiminnan kehittäminen ajosimulaattoreiden hankinnalla toteuttaa kaupunkistrategian teemaa 2. Lasten ja nuorten kaupunki ja teemaa 3, Kestävä kehitys, Resurssiviisas luontokaupunki. Hankinta edistää lasten ja nuorten turvallisuutta sekä yhteisöllisyyttä ja järjestää nuorille mielekästä tekemistä sekä lisää toiminta-alueen kylien elinvoimaisuutta, lasten ja nuorten hyvinvointia. Hankinta säästää myös luontoa.

Vuolijoen aluelautakunta hankkii 2 kpl ajosimulaattoreita á 7599 euroa (alv24%) kehittämimäärärahoihin varaamallaan lasten ja nuorten rahaosuudella sekä VMP-Vuolijoen moottoripajan ylläpitoavustuksen loppuosuudella. Ajosimulaattorit sijoitetaan VMP-Vuolijoen moottoripajan yhteyteen, josta simulaattoreiden lainaaminen mahdollinen kylätaloille ja -tapahtumiin aluelautakunnan toiminta-alueella. Ajosimulaattoreiden ylläpidosta laaditaan ylläpitosopimus Vuolijoen maaseutuyhdistys ry:n ja moottoripajan aktiivien kanssa.

Päätös

Hyväksyi.

Valmistelija

Sirpa Pöppönen, Aluesihteeri, sirpa.popponen@kajaani.fi

Perustelut

Vuolijoen aluelautakunta on hankkinut ajosimulaattoreita (2 kpl) nuorten toiminnan edistämiseksi toiminta-alueellaan. Hankintapäätöksen mukaisesti ajosimulaattoreiden ylläpidosta on laadittu sopimus Vuolijoen maaseutuyhdistys ry:n kanssa. Sopimus allekirjoitetaan päätöksenteon jälkeen.

Ajosimulaattoreiden ylläpitosopimus liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Sirpa Pöppönen, Aluesihteeri, sirpa.popponen@kajaani.fi

Aluelautakunta hyväksyy ajosimulaattoreiden sijoittamista ja ylläpitoa koskevan sopimuksen.

Päätös

Palautetaan sopimus valmisteluun.

Esteellisyys

Juhani Soini

Valmistelija

  • Sirpa Pöppönen, Aluesihteeri, sirpa.popponen@kajaani.fi

Perustelut

Jatkovalmistelua on tehty kevään aikana aluelautakunnan puheenjohtajan johdolla, joten puheenjohtaja toimii asian esittelijänä. Jatkovalmisteltu ylläpitosopimus on liitteenä. Sopimus allekirjoitetaan päätöksenteon jälkeen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tuija Kallio, tuija.kallio@lh.kajaani.fi

Aluelautakunta hyväksyy ajosimulaattoreiden sijoittamista ja ylläpitoa koskevan sopimuksen.

Päätös

Korjataan sopimukselle vuokra 200 euroa/vuosi.

Hyväksyi esitetyllä muutoksella sopimuksen.

Esteellisyys

  • Juhani Soini