Vuolijoen aluelautakunta, kokous 13.6.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 35 Latuavustukset 2024

KAJDno-2024-728

Valmistelija

  • Sirpa Pöppönen, Aluesihteeri, sirpa.popponen@kajaani.fi

Perustelut

Vuolijoen aluelautakunta on hyväksynyt ohjeet vuoden 2022-2023 latuavustuksen hakemiseen kokouksessaan 4.4.2023 § 16 Vuolijoen kylien latuavustukset. Ohjeet ovat edelleen voimassa ja kauden 2023-2024 latuavustusten valmistelu on suoritettu näiden ohjeiden pohjalta. Hintatieto on päivitetty vuodelle 2024 ja se on verottajan antama hinta moottorikelkalla suoritetulle aukipidolle. Päätöksen mukaisesti latuavustusta myönnetään aluelautakunnan varoista maksimissaan 500 euroa/kylä. Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että latu on on ollut kaudella yleisesti tiedossa ja kaikkien käytettävissä. Tukea ovat voineet hakea kaikki ne alueen kyläyhdistykset, joilla ei ole kaupungin ylläpitämää latua.

Hakemuksia saapui määräaikaan mennessä 4. Avustusta haettiin kaikkiaan 1586 euron edestä. Aukipidettäviä latuja oli kaikkiaan 58 kilometriä ja aukipitokertoja vaihteleva määrä.

Kaudella 2023-2024 Käkilahden ja Ojanperän kylät ovat kokeiluluontoisesti ostaneet Sylvin ja Urhon ladulle latupohjan tekemisen Auto- ja rengashuolto Oulujärvi Ky:tä. Latukoneella toteutettu latupohja on saanut käyttäjiltään kiitosta ja helpottanut moottorikelkalla tehtävää ladun ylläpitoa. Latukoneen kulut sisältyvät Ojanperän ja Käkilahden kylien avustukseen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sirpa Pöppönen, Aluesihteeri, sirpa.popponen@kajaani.fi

Vuolijoen aluelautakunta hyväksyy liitteen mukaisen latuavustuksen hakeneille kyläyhdistyksille.

Päätös

Käkilahden latuavustuksen käsittelyn ajaksi Käkilahden edustaja Lasse Alasalmi jääväsi itsensä.

Avustus hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Kosken latuavustuksen käsittelyn ajaksi Kosken edustajat Eveliina Tervaniemi ja Ilkka Karjalainen jääväsivät itsensä. 

Avustus hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Ojanperän latuavustuksen käsittelyn ajaksi Ojanperän edustaja Raili Haataja jääväsi itsensä.

Avustus hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Ounaksen latuavustuksen käsittelyn ajaksi Ounaksen edustaja Toivo Määttä jääväsi itsensä.

Avustus hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Esteellisyys

  • Lasse Alasalmi, Eveliina Tervaniemi, Raili Haataja, Toivo Määttä