Vuolijoen aluelautakunta, kokous 13.6.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 34 Kuuleminen Kajaanin 4. apteekin lakkauttamisesta

KAJDno-2024-684

Valmistelija

  • Sirpa Pöppönen, Aluesihteeri, sirpa.popponen@kajaani.fi

Perustelut

Fimea harkitsee Kajaanin 4. apteekin lakkauttamista. Fimea katsoo, että apteekkipalveluiden riittävyys ei enää edellytä apteekin ylläpitoa Kajaanin kaupungin Otanmäen alueella ottaen huomioon alueella asuvan tai asioivan väestön määrä, sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut, muut palvelut sekä lähialueelle sijoittuvat apteekkipalvelut.  

Kajaanin 4. apteekki lukeutuu Suomen pienimpien itsenäisten apteekkien joukkoon tarkasteltaessa apteekista vuosittain toimitettujen lääkemääräysten lukumäärää sekä vuosien 2021 ja 2022 apteekkien liikevaihtotietoja.  

Fimea harkitsee Kajaanin 4. apteekin alaisuudessa toimivan Vuolijoen sivuapteekin liittämistä ehdoksi avoimeksi tulleeseen Kajaanin 2. apteekin apteekkilupaan.  

Edellä esitettyyn viitaten Fimea pyytää kirjallisia lausuntoja Kajaanin 4. apteekin lakkauttamisesta.  Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 24.5.2024. Lausunnon jättämiselle on pyydetty lisäaikaa ja sitä on myönnetty 15.6.2024 saakka. Lausunnon antamatta jättäminen ei estä asian ratkaisemista. 

Vuolijoen aluelautakunta esittää lausuntonaan seuraavaa: 

Vuolijoen aluelautakunta esittää, että Otanmäen apteekkia ei lakkauteta. Vuolijoen aluelautakunta näkee, että Vuolijoen ja Otanmäen apteekkipalvelut on turvattava ja sekä Otanmäen apteekki että Vuolijoen sivuapteekki palvelevat jatkossa vähintään sivuapteekkeina Kajaanin 2. apteekin apteekkiluvan alla. 

Perustelut: 

Merkittävä osuus etenkin Otanmäen asukkaista on autottomia vanhuksia sekä maahanmuuttajia ja vierastyöläisiä, joista monella ei ole autoa käytettävissä. Fimean mukaan Otanmäessä ei ole sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita. Kainuun hyvinvointialue toteuttaa Otanmäen palvelut etäpalveluina, kotihoidon ja kotisairaanhoidon palveluina ja lähipalvelut 15 km päässä olevalla Vuolijoen terveysasemalla. 

Otanmäen ja Kajaanin keskustassa sijaitsevan lähimmän apteekin välimatka on 35 km. Julkinen liikenne mahdollistaa vain arkipäivisin apteekkiasioinnin Kajaanissa siten, että asiakas matkustaa apteekkiin aamulla ja tulee iltapäivällä takaisin. Apteekkikäynti Kajaanissa ei siis ole mahdollinen Otanmäessä vuorotyötä tekevälle. Ilman paikallista apteekkia otanmäkeläisten terveydenhuolto käy äärettömän hankalaksi. Myöskin julkinen liikenne Vuolijoen ja Otanmäen välillä on lähinnä koulukuljetusten varassa, jolloin asiointi Vuolijoen sivuapteekissakin on haastavaa. 

Samaan kiinteistöön apteekin kanssa on tulossa noin kuuden työntekijän kauppa. Kaupan omistaja on investoinut huomattavan summan rahaa kauppaan olettaen, että kaupan yhteydessä toimii apteekki. Kaupasta on tulossa alueen kohtauspaikka ja kylän selkeä keskus.  Apteekin lakkauttaminen vaarantaisi myös uuden kauppiaan alkavaa toimintaa: kauppiaan hakemassa kyläkauppatuessa tietty määrä täydentäviä palveluita (esim. Apteekkipalvelut, postipalvelut, polttoainejakelu) täytyy löytyä ko. kiinteistöstä, jotta tukea on edes mahdollista hakea. Lisäksi kauppias on huomioinut apteekin tilojen vuokratulot omassa liiketoiminnassaan, jonka edellytykset voivat heikentyä lakkauttamisen seurauksena. 

Kajaanin kaupunki ja Vuolijoen aluelautakunta on toteuttanut kehittämistoimenpiteitä, jotka vaikuttavat asukasmäärään. Kylän asukasmäärä on lähtenyt nousuun vuodesta 2021 vuoteen 2023 ja sinne on muuttanut 72 uutta asukasta. Otanmäessä sijaitsee Kajaanin suurimpia työnantajia Otanmäen kiskokalustotehdas (n. 800 työntekijää) ja Otanmäki Mine Oy, jonka arvioidaan työllistävän 450-550 henkilöä lähivuosina. 

Pitkällä aikavälillä lakkauttaminen lisää pitkäaikaissairaiden ja iäkkäiden joutumista sote-palveluiden piiriin ja siten lisätä kustannuksia hyvinvointialueelle. Kela-korvattuja lääkkeitä saa apteekista kolmen kuukauden määrän kerrallaan ja seuraavan erän saa Kela-korvauksella aikaisintaan kolme viikkoa ennen tämän määrän loppumista tai jos edellisellä kerralla on haettu pienempi lääkemäärä niin aikaisintaan 1-2 viikkoa ennen lääkkeen loppumista. Varsinkin, jos asiakkaalla on useita eri lääkkeitä, voi tämä aiheuttaa paljonkin eri apteekkireissuja, kun kaikki lääkkeet monesti loppuvat eri aikaan ja stressiä varmasti syntyy, kun se ei monestikaan ole helppoa laskea itse, milloin seuraavan lääkepaketin saa korvattuna. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sirpa Pöppönen, Aluesihteeri, sirpa.popponen@kajaani.fi

Vuolijoen aluelautakunta antaa esittelytekstin mukaisen lausunnon. 

Päätös

Hyväksyi.