Vuolijoen aluelautakunta, kokous 13.6.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sirpa Pöppönen, Aluesihteeri, sirpa.popponen@kajaani.fi

Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Myönnetään pöytäkirjaan merkityille muille osallistujille läsnäolo- ja puheoikeus.

Päätös

Hyväksyi.